พนักงานเทศบาลตำบลเปือยและผู้นำหมู่บ้าน ได้เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลตำบลเปือยและผู้นำหมู่บ้าน ได้เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลและผู้นำหมู่บ้าน ได้เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่น จากสนามกีฬากลางอำเภอลืออำนาจจนถึงบ้านน้ำท่วม

Share on Line
Share on Pinterest