การประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย

การประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเปือย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประจำเทศบาลตำบลเปือย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเปือย เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย  โดยมี นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเปือย เป็นประธานกรรมการในการประชุมในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest