กีฬาเปือยคัพ

กีฬาเปือยคัพ

 

เทศบาลตำบลเปือยจัดทำกีฬาเปือยคัพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

Share on Line
Share on Pinterest