ประกาศเทศบาลตำบลเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กบ้านน้ำท่วม หมู่ 4 (เส้นทางดอนปู่ตา) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest