ประกาศเทศบาลตำบลเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากโคกหมาหิว ไปบ้านเปือย ตำบลเปีอย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest