โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

4 ต.ค. 64 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการทำของที่ระลึก รุ่นที่ 8/2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยมี นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเปือย พร้อมคณะร่วมต้อนรับ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 12 บ้านน้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest