กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี

กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564เวลา 07.00 น. นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเปือย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี(ภายใต้โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ) ณ โบราณสถานเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest