มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 (จำนวน 2 ราย)

มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 (จำนวน 2 ราย)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ นายกเทศบาลตำบลเปือย นายอนันต์ นิลมาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลเปือย

????????????ลงพื้นที่ ม.10 มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 (จำนวน 2 ราย)

Share on Line
Share on Pinterest