ประกาศเทศบาลตำบลเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำท่วม หมู่ 5 (เส้นทางโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ) ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest