กิจกรรมการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

กิจกรรมการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

วันที่  17  พฤศจิกายน  2564  นายรุ่งโรจน์  โฉมรักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลเปือย  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศฐาลตำบลเปือย  ร่วมกับ  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดศรีษะเกษ  ได้ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้ารวมใจชาวเปือย  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์  พัฒนาทักษะให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น

Share on Line
Share on Pinterest