ประกาศเทศบาลตำบลเปือย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

Share on Line
Share on Pinterest